Var god välj:

ResponsResponsRespons

Ge respons. På precis vad som helst: evenemang, din församling, kyrkan, tron, samhället.
Vi lyssnar med lyhörda öron och ett öppet hjärta.

BönBönBön

Vältra stenen från ditt hjärta och gör din börda lättare. Be, hoppas, dröm och tacka. Kanalen uppåt är öppen.
Bara det att du låter någon lyssna är ett stort steg.