Mera information om tjänsten

Den här webbplatsen är en kanal förrespons och böner som är öppen för alla. Tjänsten drivs av Kyrkan iHelsingfors.

Alla responsmeddelanden läses och behandlaskonfidentiellt. Ange din e-postadress endast om du önskar få ett svar på dittmeddelande. Responsen styrs vidare till rätt adress.

Om du vill, publiceras din bön på väggen ochläses som förbön i kyrkan. Vi förbehåller oss rätten att ta bort osakliga,provocerande och sårande meddelanden från de publicerade bönerna.

Det här är en plats där du alltid blir hörd.

Du är välkommen närsom helst.

Kom som du är,ingen dömer dig.

Syftet är endastatt lyssna.

Glöm inte att du också kan kontakta din egenförsamling, om du vill ge respons eller behöver någon att tala med.

Församlingarnas kontaktuppgifter